Ράουλο Νο 456

ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΟΥΛΟΥ : 150 kg

Περιγραφή

Μια από τις εφαρμογές αυτού του προϊόντος είναι στις πόρτες στύλ “φυσούνας”.

Ράουλο Νο 456