Ράγα Νο 400

Πάχος : 2.5 mm και 3.0 mm (Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας)

Διαστάσεις :  6 μέτρα